Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Odbyła się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2021 r. w Bielskim Domu Kultury odbywała się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

W ramach tegorocznej konferencji odbyło się V sesji, zorganizowano prezentacje dwóch książek oraz dwa wydarzenia towarzyszące.

Z referatami wystąpiło 29 badaczy z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Poszczególne wydarzenia konferencji można oglądać online na stronie FB Podlaskiego Instytutu Naukowego.

 19 listopada 2021 r.:

Uroczyste otwarcie konferencji
Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/636541771122913

20 listopada 2021 r.:

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Uroczyste zamknięcie konferencji

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225

Na zakończenie konferencji wystąpiła z koncertem wokalna grupa Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego, działającego przy Związku Ukraińców Podlasia.

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.