Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Z działalności w latach 90-tych