Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wycieczka dzieci uczących się języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim i Białymstoku do Równego i Poczajowa, 2005 r.