Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Wieczór Kolęd” w Białymstoku 15 stycznia 2022, Podlaski Instytut Kultury