Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty pisanek w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, 16.04.2011