Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty dzieci z Białegostoku w Skansenie w Koźlikach 09.04.2008 r.