Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Visti Ukrajinskoho Nacjonalnoho Ruchu Pidliaszszja” 12.1989 r.