Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego – 2016 r.