Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Światowy Kongres Ukraińców 18.08.2006 r.