Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Propozycje zapisu podlaskich dialektów, Bielsk Podlaski 1988 rok