Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

VII Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze, 30 lipca 2006 r.