Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Podlaski Biuletyn Informacyjny KRĄG, Bielsk – Lublin, Nr 6-8, 1-3.1990 r.