Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ostatni Krąg – Pismo Rusinów Ukraińców Podlasia Nr 11-12, 11-12.1990 rok