Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Nad Buhom i Narwoju” Wydanie Podlaskiego Komitetu Wyborczego 1990