Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana Na Kupała, Dubicze Cerkiewne 14.07.2007 r