Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana Na Kupała, Dubicze Cerkiewne 07.2006 r