Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią, 2021 rok