Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Koncert Kolęd z Wertepem” w świetlicy wiejskiej w Dubnie, 16 stycznia 2022 r.