Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Jubileuszowy „Podlaskiej Jesieni”. 2021