Jubileusz 30-lecia ukraińskiego zespołu folklorystycznego „Rodyna” z Dubiażyna, 2021 rok