Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

II Festiwal Kultury Ukraińskiej Podlasia Mielnik 1992 r. – z archiwum Jerzego Hawryluka