Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Hiłoczka – cztery pory roku, 2007 r.