Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Festiwal „Z Narodnoho Dżereła” Równe 2008 r. „Ranok” z Bielska Podlaskiego