Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Działalność ZUP w latach 90-tych