Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dożynki w Pasynkach, gm. Bielsk Podlaski, 21.08.2000 r.