Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Czytanie poezji Tarasa Szewczenka, Bielsk Podlaski 09.03.2014 r