Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koło Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kuzawie / Czeremsze, 1987 rok