Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Szewczenkowski, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, 28 marzec 2006 r.