Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Koncert Kolęd” w świetlicy wiejskiej w Milejczycach, 22 stycznia 2022 r.