Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

V polsko – ukraińskie Spotkania Muzyczne, Czeremcha – Narew, 21.07.2004 r.