Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Konkurs Trójgłos Poetycki, Bielsk Podlaski 25.10.2007 r.