Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Związek Ukraińców Podlasia na fotografiach

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu – z okazji 30-lecia ukraińskiej organizacji – zadania zostaną zebrane i umieszczone na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia liczne fotografie oraz przygotowane galerie, ilustrujące nie tylko 30-lecie Związku Ukraińców Podlasia, ale też szerzej – historię kształtowania się ruchu ukraińskiego na Podlasiu.

Pozwoli to na szeroką promocję Związku Ukraińców Podlasia oraz działalności prowadzonej przez organizację, a także umożliwi w sposób łatwiejszy dostęp do informacji o inicjatywach mniejszości ukraińskiej na Podlasiu. Jednocześnie pozwoli to na rozwój odświeżonej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej przygotowano 23  archiwalne galerie. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/ (Archiwum ZUP). Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw Związku Ukraińców Podlasia!

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.