Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocy

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocy  wszystkim naszym członkom oraz sympatykom

życzy

Zarząd Główny
Związku Ukraińców Podlasia