Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zasady korzystania przez obywateli Ukrainy z przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej

„Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej informuje, że obywatele Ukrainy korzystający z Białostockiej Komunikacji Miejskiej na podstawie wydanej na ich imię i nazwisko imiennej Białostockiej Karty Miejskiej, począwszy od piątku 26 sierpnia mogą zgłaszać się do Punktów Obsługi Klienta BKM na ul. Lipowej 16 i  ul. Składowej 11 w celu zapisania na karcie miejskiej bezpłatnego biletu, który będzie obowiązywał do 30 listopada 2022 roku.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się imienną Białostocką Kartą Miejską mogą podróżować bezpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

BKM zwraca uwagę, iż wygodniej jest posługiwać się Białostocką Kartą Miejską niż np. paszportem, a podczas kontroli dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy lub imienną Białostocką Kartę Miejską należy okazać kontrolerowi biletów.

Brak dokumentu lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym biletem będzie skutkował wystawieniem mandatu za jazdę bez biletu.

https://www.komunikacja.bialystok.pl/?page=article&article_id=1252&article_category=1&category=news