Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2024 roku

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie kontynuować wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Cena prenumeraty – 60 zł za rok na terytorium całej Polski. Można też zamawiać numery archiwalne. Szczegóły na stronie czasopisma nadbuhom.pl

ГОЛОВНА

Jak zaprenumerować?

 

PRENUMERATA

 

Gdzie kupić stacjonarnie?

GDZIE KUPIĆ

 

Jak kupić wirtualnie?

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju