Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do czytania nru 3/2023 „Nad Buhom i Narwoju”

Zapraszamy do kupowania i czytania Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Nr 3/2023 jest dostępny w sieci „Kolporter na terytorium całej Polski w następujących miejscowościach:

GDZIE KUPIĆ

 

Ponadto czasopismo (kilka ostatnich numerów) jest dostępne w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Osoby, które wolą czytać w wersji elektronicznej, mogą kupić „Nad Buhom i Narwoju” za pośrednictwem e-prasy pod linkiem:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

 

O czym piszemy w numerze 3/2023?

Останній номер

W każdej chwili możliwa jest również prenumerata – to gwarancja szybkiej wysyłki od razu po wyjściu czasopisma z drukarni:

PRENUMERATA

Pismo wydaje Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji z budżetu państwa.