Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zajęcia w ramach programu „U źródeł”

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje projekt „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł””, skierowany do uczniów uczących się języka ukraińskiego w szkołach na Podlasiu.

W ramach projektu w tym roku odbyło się już kilka ciekawych zajęć, m.in. 21 i 28 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim byli na warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Malowali oni wzory z tradycyjnych ręczników z Bielska Podlaskiego i okolicznych miejscowości.

Z kolei 4 kwietnia uczniowie klas VI і VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim brali udział w warsztatach pisania pisanek. Nauczyli się również piosenek związanych z Wielkanocą.

To tylko przykładowe zajęcia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł””. Oprócz tego uczniowie szkół, w których jest prowadzone nauczanie języka ukraińskiego, brali udział w wykładach, m.in. na temat gwar ukraińskich Podlasia, a także wyjeżdżali do Białegostoku.

Projekt realizuje Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.