Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wycieczka do Mielnika i Drohiczyna

W dniu 04.04.2023 r. uczniowie klas II i IV uczący się języka ukraińskiego w Szkoły Podstawowej w Czeremsze wzięli udział w wycieczce do  Mielnika i Drohiczyna. W ramach wycieczki dzieci zapoznawały się z historią Podlasia oraz poznawały tereny związane m.in. z ukraińską kulturą.

https://www.zspczeremcha.pl/index.php/pl/szkola-podstawowa/wycieczka-do-mielnika-i-drohiczyna-dla-uczniow-klasy-ii-i-iv

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.