Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Wieczór kolęd” w Bielsku Podlaskim

16 stycznia w Bielskim Domu Kultury odbył się „Wieczór kolęd”. Wzięły w nim udział dzieci uczące się języka ukraińskiego jako ojczystego w Bielsku Podlaskim oraz zespoły działające pod auspicjami Związku Ukraińców Podlaskich.

Repertuar świąteczno-noworoczny wykonały przedszkolaki z grup ukraińskich Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim.

Uczniowie klas ukraińskich Szkoły Podstawowej nr 4 im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wystąpili również: Zespół wokalny Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielsku Podlaskim, zespół folklorystyczny „Rodyna” z Dubiażyna oraz nowy zespół „Dumka”, który powstał 4 miesiące temu pod auspicjami Związku Ukraińców Podlaskich.

Filmy z „Wieczoru Kolęd” dostępne są na FB Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.facebook.com/583770561636115/videos/1267761864085131/

https://www.facebook.com/583770561636115/videos/1413778036118992

 

Galerię zdjęć z „Wieczoru Kolęd” można obejrzeć na FB Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.facebook.com/Związek-Ukraińców-Podlasia-Sojuz-ykrayntsiv-Pidliassia-583770561636115/photos/pcb.6273735292639585/6273647359315045

 

O koncercie można przeczytać na stronie:

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/41059-wieczor-koled-ukrainskich-w-bielskim-domu-kultury-scene-i-widownie-foto-wideo

 

Dostępne są tam również filmy i zdjęcia.

WIECZÓR KOLĘD odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.