Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Kolęd w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Kolęd w Białymstoku, podczas którego zaprezentowane będą ukraińskie kolędy i szczedriwki z Podlasia i Ukrainy.
Wystąpią:
– Dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego w Białymstoku;
– Młodzieżowy chór Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku;
– Dobryna;
– Kresovki;
– Horyna (Równe, Ukraina).
Koncert odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Św. Rocha 3) w Białymstoku w dn. 20 stycznia 2024 r.
Początek o godz. 16.00.
Partnerem Tytularnym Wieczoru Kolęd w Białymstoku jest Miasto Białystok.
Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.
Zrealizowano dzięki dotacji: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.