Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Wieczór Kolęd” w Białymstoku

Ukraińskie kolędy śpiewały zarówno dzieci, jak i dorośli.

22 stycznia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbył się koncert kolędniczy. Występowali na nim miejscowi wykonawcy i zaproszeni goście. Kolędowały dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego przy Integracyjnym Przedszkolu nr 26 i Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku, członkowie chóru szkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, „Dobryna” z Białegostoku, Chór Młodzieżowy Prawosławnej Parafii Św. Ducha, a także „Kantanta Amon”, solista Mykołaj Barbuca, który trafił do Białegostoku z Aleksandrii w obwodzie kirowogradzkim, a także zespół folkowy „Monysto” z Warszawy.

Organizatorem koncertu był białostocki oddział Związku Ukraińców Podlasia. W jego zorganizowanie zaangażowali się przede wszystkim przewodniczący oddziału, jednocześnie zastępca przewodniczącej Związku Ukraińców Podlasia – Łukasz Badowiec, a także dziewczęta z „Dobryny”, które wraz ze znajomymi przygotowały słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.

„Wieczór kolęd” odbył się dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji RP.