Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty w szkole prawosławnej

28 października uczniowie uczący się języka ukraińskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku wzięli udział w warsztatach z Agnieszką Jakubicz z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Pamiątką po zajęciach była przypinka z własnoręcznie wyszytym słonecznikiem.

 

 

Warsztaty zorganizował Związek Ukraińców Podlasia. Partnerem wydarzenia było Miasto Białystok.