Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty w ramach projektu „Do źródeł”

9 kwietnia 2024 r. uczniowie klas ukraińskich Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Tym razem były to zajęcia poświęcone tradycjom wielkanocnym. Uczniowie przyozdabiali gałązki wierzbowe kwiatami z bibuły i wstążkami.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.