Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty literackie – „Piszemo po swojomu”

Jak pisać „po swojomu”? Jak napisać utwór literacki? W jakiej formie oddać swoje myśli i przeżycia? Jak pisać gwarą podlaską?
Як пісаті по-свойому? Як напісаті літературни твуор? В якуой формі передаті своїе думкі і пережитя? Як пісаті пудляською говуоркою?

Wszystkich, którzy piszą lub chcieliby pisać w języku ojczystym – po swojomu, czyli w ukraińskiej gwarze podlaskiej, zapraszamy do udziału w warsztatach literackich w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. Będą się one odbywać w sobotę 5 listopada 2022 r., od godz. 11.00 do 13.30 przy ulicy Kryniczna 14 w Bielsku Podlaskim.

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu ukraińskich gwar podlaskich w literaturze i sposobom ich zapisywania poprowadzi Ludmiła Łabowicz – dziennikarka, filolog, badaczka gwar podlaskich.
Czas trwania – 45 minut.

Warsztaty poświęcone pisaniu utworów literackich poprowadzi Jurij Hawryluk – poeta i prozaik z Podlasia, pisze podlaską gwarą ukraińską i w ukraińskim języku literackim, autor kilku książek poetyckich i prozatorskich, historyk, redaktor naczelny Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.
Czas trwania – 1,5 godziny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 3 listopada 2022 r. na pninstytut@gmail.com lub tel. 609 048 496

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partnerem Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Informacje o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, w ramach którego odbywają się warsztaty https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/piszemo/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030 @KomitetPozytku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.