Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

W Białymstoku odbył się „Wieczór Kolęd”

20 stycznia 2024 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbył się „Wieczór Kolęd”. Wystąpiły na nim dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego w Białymstoku; Młodzieżowy chór Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku; „Dobryna” z Białegostoku; „Kresovki” oraz „Horyna” (Równe, Ukraina).

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych na imprezę tłumnie przybyła publiczność. Tradycyjnie był też słodki poczęstunek przygotowany przez organizatora – Białostocki Oddział Związku Ukraińców Podlasia.

Transmisja z wydarzenia była prowadzona na stronie Facebook Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.facebook.com/100064540336120/videos/944298240363056

 

Fotoreportaż z wydarzenia można oglądać na stronie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”:

https://nadbuhom.pl/vechir-kolyadok-u-bilostoczi-fotoreportazh-2/

 

Jak przebiegała impreza, można słuchać w „Ukraińskiej Dumce” w Radiu Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/235013

 

a także w „Ukraińskim Słowie” na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia w najbliższy czwartek 25 stycznia.

*****************************

Partnerem Tytularnym Wieczoru Kolęd w Białymstoku było Miasto Białystok.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.

Koncert odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.