Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

VII Zjazd Związku Ukraińców Podlasia

3 czerwca 2023 roku w Bielsku Podlaskim odbył się VII Zjazd Związku Ukraińców Podlasia w celu wyboru nowych władz. Jego członkowie wybrali nowe organy kierownicze, a także omówili stan i perspektywy działalności w przyszłości.

Przewodniczącą Związku Ukraińców Podlasia na kolejną kadencję została Maria Ryżyk.

 

Oprócz przewodniczącego uczestnicy zjazdu wybrali 15-osobową Radę Główną ZUP oraz Komisję Rewizyjną. Wybrano również Zarząd Główny, w którego składzie znalazły się te same osoby, które wchodziły w skład ZG ZUP w latach 2019-2023. W obecnej kadencji pełnią one te same funkcje. Są to:

  1. Andrzej Artemiuk – zastępca przewodniczącego
  2. Łukasz Badowiec – zastępca przewodniczącego
  3. Agnieszka Tyszkiewicz – skarbnik
  4. Ludmiła Łabowicz – sekretarz
  5. Mirosław Burzyński – członek
  6. Mirosław Stepaniuk – członek