Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

19-20 listopada 2021 r. w Bielsku Podlaskim odbędzie się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego:

https://www.pninstytut.org/pl/podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa/v-pukn/

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/250831583754037?ref=newsfeed