Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 31.08.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu spotkamy się uczestnikami „Meandrów – Letniej szkoły tradycji”, która odbywała się przez cały tydzień w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.