Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 30.11.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

 

W tym tygodniu proponujemy spotkanie z Mirosławą Iwaniuk dyrektorką GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych, która opowie o niezwykłej wystawie „Nasze Perebory z sunduka i szafy”. Ponadto w programie – zaproszenie do czytania nru 5/2023 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.