Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 23.06.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

19 czerwca w Bielsku  Podlaskim odbyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy”. Podczas spotkania podsumowano działalność organizacji, a także wybrano statutowe organy. W programie spotkamy się z dr Grzegorzem Kuprianowiczem, przewodniczącym stowarzyszenia oraz Jerzym Hawrylukiem, wiceprzewodniczącym.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.